Kami ucapkan... Jazaakumullohu khoiron wa baarokallohu fii ahlikum wa maalikum kepada seluruh muhsinin / donatur yang telah ikut berpartisipasi dalam program wakaf pembebasan tanah (sebelah timur) Ponpes Al Ukhuwah Putri I Sukoharjo. Alhamdulillah, sampai saat ini donasi terkumpul Rp 951.759.167,- dari Rp 950.000.000,-(dana yang dibutuhkan). Dan dengan ini program wakaf pembebasan tanah Ponpes Al Ukhuwah Putri I Sukoharjo "DITUTUP". Kelebihan donasi akan kami gunakan untuk maslahat tanah tersebut seperti persiapan buat talud, jembatan dan pengurugan. Semoga menjadi amal jariyyah yang diterima di sisi Alloh dan semoga mendapatkan ganti yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Aamiin.

( MUQODDIMAH BAHASA ARAB )

( MUQODDIMAH BAHASA ARAB )

 

 

Jumlah/kalam/Kalimat  (الجملة/الكلام)  :   Susunan kata (كلمة) yang mempunyai arti sempurna.

Kata (كلمة) ada tiga macam yaitu : isim, fi’il dan huruf.

ِA.Isim : Kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu.

Contoh :

Kata Benda Kata Sifat Kata keterangan waktu
Rumah : البيت Bersih : نظيف Besok : غدا
Pondok : المعهد Besar : كبير Sekarang : الآن
Sumur : البئر Kecil : صغير Kemarin : أمس
Apel     : تفاح Indah : جميل Subuh : الصباح

 

 

Tanda – tanda Isim :

  1. Menerima Tanwin : ( ٌ ً ٍ )

Contoh : يمينٌ, يومٌ, كبيرٌ

  1. Menerima ال .

Contoh : اليمين, اليوم, الكبير

  1. Didahuluai oleh slah satu dari huruf nida’/panggilan (يا)

Contoh : يا محمدُ, يا أستاذُ

  1. Diawali salah satu dari huruf jer .

Contoh : على كرسيٍ, في البيتِ

  1. Bersambung dengan kata lain ( Kata majemuk ) .

Contoh : كتب النحوِ, بيت محمدٍ

B.Fi’il : Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu.

Fi’il terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

  1. Fi’il Madhi : Kata kerja waktu lampau.

Contoh : علمَ, كتب, سمِعَ

  1. Fi’il Mudhori’ : Kata kerja waktu sekarang atau akan datang.

Contoh : يعلم, يكتب, يسمع

  1. Fi’il Amr : Kata kerja perintah.

Contoh : اعلمْ, اكتبْ, اسمعْ

C.Huruf : Kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain ( Isim atau Fi’il ).

Contoh : هل, و, ثم, إن, أو, قد, سوف

 

 

Pesantren ”Al Ukhuwah” Joho Sukoharjo.

Selasa, 11 Ramadhan 1438 H / 6 Juni 2017 M.

Sumber Artikel : Kitab Ringkasan Kaedah-Kaedah Bahasa Arab, Karya Ustad Aunur Rofiq Bin Ghufron, (Dengan sedikit perubahan ).

You May Also Like