Peperangan Badar Al Kubra #1

Peperangan Badar Al Kubro Bagian 1

Peperangan Awal Penentu Dalam Islam

Faktor Pendorong

Setelah kita sebutkan mengenai Ghazwah al-Asyirah di mana Kabilah Quraisy dapat melepaskan diri dari sekatan Rasulullah ﷺ, semasa kepergiannya dari Makkah ke negeri al-Syam, bila hampir masa kepulangannya dari sana ke Makkah, Rasulullah ﷺ telah mengutus Thalhah bin Abdullah dan Said bin Zaid ke sebelah utara, bertugas mengintip dan untuk memperoleh maklumat terperinci mengenai hal tersebut, mereka bergerak hingga ke daerah al-Hawra’, mereka di sana hingga Abu Sufyan dan Kafilahnya berlalu, mereka pun segera pulang ke Madinah melaporkan perkembangan kepada Rasulullah ﷺ.

Kafilah Abu Sufyan itu sarat dengan harta dan barang dagangan penduduk Makkah, terdiri dari seribu ekor unta penuh dengan muatan dan harta benda, dianggarkan tidak kurang dari lima puluh ribu dinar emas, pengawal hanya empat puluh orang saja. Inilah peluang keemasan yang harus diambil kesempatan untuk tentera Madinah, dan pukulan tepat pada sasaran tentaranya, politik dan ekonomi terhadap musyrikin sekiranya semua harta ini dapat dirampas dari tangan mereka.

Dengan itu Rasulullah ﷺ mengisytiharkan kepada kaum muslimin dengan sabdanya yang bermaksud: “Ini dia kafilah Quraisy yang penuh dengan harta mereka, ayuh keluarlah kamu semoga Allah menjadikannya sebagai harta rampasan untuk kamu.”

Baginda ﷺ tidak menggesa siapa pun untuk keluar. Baginda ﷺ hanya membiarkan perkara ini terbuka secara mutlak, kerana Baginda ﷺ tidak pula menyangka akan bertarung dengan tentera Makkah, sehebat apa yang terjadi di medan Badar itu. Justru itu, maka sebagian besar dari sahabat berada di Makkah, dan mereka mengira Rasulullah keluar itu tidak lebih dari Sariyah-Sariyah yang lepas, maka sebab itulah Rasulullah tidak membantah terhadap mereka yang tidak turut bersama.

Kadar Kekuatan Tentara islam

Kini Rasulullah ﷺ dalam keadaan bersedia untuk keluar bersama-sama dengan tiga ratus tiga belas orang (313 atau 314 atau 317 orang) 82 Muhajirin (83 atau 86 orang), al-Aus sekitar 61 orang dan 170 orang al-Khazraj, mereka tidaklah begitu bersiap sangat dan tidaklah membawa peralatan yang selengkapnya, tunggangan mereka hanya dua ekor kuda, kuda al-Zubair bin al Awwam dan kuda al-Miqdad bin al-Aswad al-Kindi, manakala unta bersama mereka hanya tujuh puluh ekor yang ditunggang secara bergilir untuk dua atau tiga orang, Rasulullah ﷺ bergilir dengan Ali dan Mirthad bin Abi Mirthad al-Ghanawi dengan seekor unta. Rasulullah ﷺ melantik Ibnu Ummi Maktum sebagai khalifahnya untuk mengendali urusan Madinah dan sholat. Tetapi setibanya Rasulullah ﷺ di al-Rawha Rasulullah ﷺ menghantar balik Abu Lubabah bin al-Munzir untuk mengendalikan urusan pengaturan Madinah.

Panji pimpinan berwarna putih diserahkan kepada Mus’ab bin Umair al-Qurasyi al-Abdari, Baginda membagi tentara kepada dua katibah (pasukan):

  1. Katibah orang Muhajirin benderanya diberi kepada Ali bin Abi Talib.
  2. Katibah al-Ansar, benderanya diberikan kepada Sa’d bin Muaz.
    Sayap kanan diletakkan di bawah pimpinan al-Zubair bin al Awwam, sayap kiri pula di bawah pimpinan al-Miqdad bin Umar, kedua-dua mereka ini adalah tentera berkuda di dalam tentera Islam ini. Pemimpin barisan belakang ialah Quis bin Abi Sa’saah, pimpinan tertinggi masih disandang oleh Baginda ﷺ sebagai terus agung pimpinan tentera Islam.


Tentara Islam Bergerak ke Arah Badar

Rasulullah ﷺ bergerak dengan tenteranya yang tidak bersiap-sedia untuk berperang, sehingga keluarlah dari kawasan al-Madinah, dan terus berjalan hingga ke jalan utama ke Makkah, hingga sampai ke daerah al-Rawha, beberapa ketika setelah Baginda ﷺ melintasi al-Rawha Baginda ﷺ tinggalkan jalan ke Makkah di sebelah kiri dan menyusur ke arah kanan melalui al Naziyah, Artinya Baginda ﷺ menuju ke Badar di situ Baginda ﷺ mengambil jalan ke Badar, darinya Baginda ﷺ sampai ke lembah Jaza’ yang dikenali sebagai Rahqan, yang kira-kira terletak di antara al-Naziyah dan segenting al-Safra’, Baginda ﷺ melintasi segenting al-Safra’ itu, dari situ Baginda ﷺ menjunam hingga sampai ke al-Safra’ dan darinya Baginda mengutus Basis Ibnu Umar al-Juhani dan Adi bin Abi al-Zaghba’ ke Badar untuk mengumpul maklumat mengenai Kafilah Quraisy.

Sumber Artikel : Ar- Raheeq Al- Makhtum, Syeikh Safy al-Rahman al-Mubarakfuriyy, Hal 131 – 133.

Pesantren ”Al Ukhuwah” Joho Sukoharjo.

Rabu, 8 Dzulqo’dah 1438 H / 01 Agustus 2017 M.

Artikel Alukhuwah.Com

Back to top button