Muqaddimah Bahasa Arab

( MUQODDIMAH BAHASA ARAB )

 

 

Jumlah/kalam/Kalimat  (الجملة/الكلام)  :   Susunan kata (كلمة) yang mempunyai arti sempurna.

Kata (كلمة) ada tiga macam yaitu : isim, fi’il dan huruf.

ِA.Isim : Kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu.

Contoh :

Kata Benda Kata Sifat Kata keterangan waktu
Rumah : البيت Bersih : نظيف Besok : غدا
Pondok : المعهد Besar : كبير Sekarang : الآن
Sumur : البئر Kecil : صغير Kemarin : أمس
Apel     : تفاح Indah : جميل Subuh : الصباح

 

 

Tanda – tanda Isim :

  1. Menerima Tanwin : ( ٌ ً ٍ )

Contoh : يمينٌ, يومٌ, كبيرٌ

  1. Menerima ال .

Contoh : اليمين, اليوم, الكبير

  1. Didahuluai oleh slah satu dari huruf nida’/panggilan (يا)

Contoh : يا محمدُ, يا أستاذُ

  1. Diawali salah satu dari huruf jer .

Contoh : على كرسيٍ, في البيتِ

  1. Bersambung dengan kata lain ( Kata majemuk ) .

Contoh : كتب النحوِ, بيت محمدٍ

B.Fi’il : Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu.

Fi’il terbagi menjadi tiga macam, yaitu :

  1. Fi’il Madhi : Kata kerja waktu lampau.

Contoh : علمَ, كتب, سمِعَ

  1. Fi’il Mudhori’ : Kata kerja waktu sekarang atau akan datang.

Contoh : يعلم, يكتب, يسمع

  1. Fi’il Amr : Kata kerja perintah.

Contoh : اعلمْ, اكتبْ, اسمعْ

C.Huruf : Kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain ( Isim atau Fi’il ).

Contoh : هل, و, ثم, إن, أو, قد, سوف

 

 

Pesantren ”Al Ukhuwah” Joho Sukoharjo.

Selasa, 11 Ramadhan 1438 H / 6 Juni 2017 M.

Sumber Artikel : Kitab Ringkasan Kaedah-Kaedah Bahasa Arab, Karya Ustad Aunur Rofiq Bin Ghufron, (Dengan sedikit perubahan ).

Back to top button