Arba’in An-Nawawi Hadits kaping #25: Saben Tumindak Becik Iku Kalebu Sedhekah

SABEN TUMINDAK KANG BECIK IKU KALEBU SEDHEKAH

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَيْضًا:أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَارَسُوْلَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالأُجُوْرِ, يُصَلُّوْنَ كَمَانُصَلِّيْ, وَيَصُوْمُوْنَ كَمَانَصُوْمُ, وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ, قَالَ:(أَوَلَيْسَ قَدْجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَاتَصَدَّقُوْنَ, إِنّ َبِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً, وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً, وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً, وَكُلَّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً, وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةً, وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً, وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً), قَالُوا:يَارَسُوْلَ اللَّهِ أَيَأْتِيْ أَحَدُنَاشَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟, قَالَ:(أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ, أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَالِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِيْ الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ).رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Saking Abu Dzar radhiyallahu anhu, bilih wonten sapéranganipun saking sakabat Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam, ingkang matur dhumateng kanjeng Nabi shallallaahu alaihi wa sallam,

Dhuh kanjeng Nabi, tiyang tiyang ingkang sugih bandha sami pikantuk ganjaran ingkang kathah, piyambakipun nindakaken shalat saha siyam kadosdéné kula ugi nindakaken, ananging salintunipun niku, piyambakipun ugi pikantuk ganjaran sedekah saking bandhanipun ingkang kathah.

Kanjeng Nabi dhawuh:

Apa sira ora mangerténi menawa Allah uga wis maringake marang sira sawijiné perkara kang bisa sira sedekahaké?

Satemené ana ing saben saben tasbiih (pangucap subhanallah) iku mujudaké sedhekah,

Saben takbir (pangucap Allaahu akbar) iku mujudaké sedhekah

Saben tahmid (pangucap alhamdulillah) iku mujudaké sedhekah

Saben tahlil (pangucap laa ilaaha illallaah) iku mujudaké sedhekah

Ajak ajak marang kabecikan iku mujudaké sedhekah

Semono uga campuré (jimak) ing antarané sira kang wus padha bebojohan, iku uga kalebu sedhekah.

Para sakabat matur:

Dhuh kanjeng Nabi, punapa menawi kula nyampuri (jimak) estri (bojo) kula, ugi badhé pikantuk ganjaran?

Kanjeng Nabi dhawuh:

Kepiye mungguhmu menawa sira nuruti hawa nepsu ana ing perkara kang haram, apa sira bakal kedunungan dosa?

Mangka semono uga, nalikané sira nuruti hawa nepsu ana ing perkara kang halal, sira bakal nampa ganjaran tumrap apa kang wus sira tindakaké.

(Hadits punika shahih dipun riwayataken dening Imam Muslim)

Alih basa dening : Abul Akhmar bin Hadi Al Djawi

Artikel Basa Jawi Alukhuwah.Com

Back to top button